måndag 23 augusti 2010

Stängd kärnkraftreaktor medför ökade utsläpp och högre elpriser.

Stängd kärnkraftreaktor medför ökade utsläpp och högre elpriser.

Apropå Eko-utfrågningen av Peter Eriksson, MP.

Peter Eriksson har idag uttalat sig till förmån för nedläggning under mandatperioden 2010-2014 av minst en kärnkraftsreaktor efter ett rödgrönt maktövertagande (http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&grupp=9635&artikel=3933510)..

Som svar på frågan "när" nedläggningen bör ske svarade Peter Eriksson i ekots utfrågning: "Så snart som möjligt. Om MP skulle få egen majoritet skulle vi avveckla två kärnkraftverk under nästa mandatperiod. . Enligt Energimyndigheten kommer vi att ha ett elöverskott under nästa mandatperiod. Det är rimligt att stänga av ett kärnkraftverk under de närmaste åren."

Detta skulle få flera konsekvenser:

Högre pris och färre jobb.
Om man stänger en reaktor kommer utbudet av el på marknaden att minska. Då stiger priset på el. Mellan tummen och pekfingret kanske med några procent. Det innebär ökade kostnader för hushållen på samma sätt som en höjd elskatt. Företag som har konkurrenterna på världsmarknaden och har sina kunder på världsmarknaden - t ex basindustrin - kan inte övervältra el-kostnadsökningen på kunderna. De tvingas istället att här hemma ta till rationaliseringar och nedläggning av den minst lönsamma produktionen, med färre industrijobb som följd.

Ökade utsläpp av klimatgaser.
El-överskottet försvinner och marginalerna blir mindre. Svensk elförsörjning blir därmer mera sårbar. Vid hög efterfrågan tvingas därför Sverige importera fossilbaserad el, vilket innebär högre utsläpp av klimatgaser som koldioxid.

Större svängningar i elpriserna.
Om Sverige ska förlita sig mer på t ex vindkraft blir de långsiktiga elpriserna högre och svängningarna i elpriserna (volatiliteten) större. För hushåll och företag blir det dyrare och svårare att planera.

Den gångna kalla vintern och skyhöga elpriser gav också en tydlig fingervisning om vad som väntar med Miljöpartiets energipolitik. Avstängda reaktorer gjorde Sverige betydligt mer känsligt för det kalla och vindstilla vädret, då efterfrågan på el var hög och produktionen av vindkraftsel låg. Som en konsekvens fick vi ett högt elpris och många kraftiga pristoppar.

Ökad sårbarhet och inga överskott.
Peter Eriksson och MP lutar sig mot ett kommande elöverskott. Men om MP:s politik fått råda hade aldrig något elöverskott uppstått eftersom det bygger på senare års uppgradering av reaktorer, vilket MP har varit helt emot att göra ("felinvesteringar" enligt Peter Eriksson).

1 kommentar:

Anonym sa...

Konstaterar att jag ännu inte fått något gensvar, varken via mail eller denna hemsida, men jag prövar igen...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?