lördag 21 augusti 2010

Rödgrönt reformutrymme mindre än Alliansens.

Igår fredag presenterade finansminister Anders Borg en prognos som visar en stark återhämtning i svensk ekonomi med 4,5 procents BNP-tillväxt 2010. En utplaning till den långsiktiga tillväxttakten sker från 2011, och den ligger självklart lägre än 4,5 procent BNP-tillväxt/år.

Enligt Borg finns det i Alliansens budget för 2011 ett "reformutrymme" på ca 10 mdr kr för 2011. Men observera att det inte finns så mycket som 10 mdr kr i reformutrymme för oppositionen eftersom den vill driva en politik som - jämfört med Alliansen - skulle minska BNP-tillväxten och sänka arbetsdeltagandet, och därmed minska reformutrymmet.

Men kraftigt höjd ersättning i a-kassan och sänkta a-kasseavgifter försvagas incitamenten för arbete och mindre arbete kommer att utföras. Eftersom det råder stor oklarhet om fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och inkomstskatten vid rödgrönt maktövertagande kommer sannolikt försiktighetssparandet att snabbt öka i Sverige, vilket sänker efterfrågan i ekonomin. Det i sin tur innebär färre jobb och lägre BNP. Samma effekt kan fruktan för nya utgiftsprogram med oklar finansiering få, t ex för "välfärd" (V), och "klimat" (MP), och som ökar statsskulden. Man kommer att komma ihåg att V egentligen vill kasta budgetreglerna över bord och att MP vill driva klimatpolitik med låg hänsyn till förlorade jobb och kostnader (kilometerskatten är ett bra exempel, liksom stöd till olönsamma energiinvesteringar). Oppositionen vill även skala ned jobbskatteavdragen som hittills givit 75-80 00 jobb.

Oklarheterna om de rödgrönas ekonomiska politik och skattepolitik är inte bara ett demokratiskt problem inför valet, den har också ekonomiska effekter på BNP och stabiliteten i ekonomin.

Alltså: Arbetslinjen syftar inte bara till att fler skall ha jobb utan även till att svensk ekonomi skall växa mer och snabbare och därmed finansiera ett växande krav från den åldrande befolkningen på pensioner, och mer vård och omsorg. Med andra ord, kakan blir större med Alliansens politik än med oppositionens. Oppositionens reformutrymme är sålunda mindre än Alliansens eftersom oppositionens politik ger en lägre tillväxttakt och lägre BNP, och detta gäller i växande grad allteftersom mandatperioden fortskrider.

För att få perspektiv på svensk ekonomi i den allt hetare valrörelsen kan man idag läsa vad Financial Times på nyhetsplats skriver om Borgs prognos. Bland annat rapporterar FT att:

"Swedish growth is underpinned by robust public finances, with its deficit forecast to be the
lowest in the European Union this year at 2.1 per cent of gross domestic product. This has allowed the government to pledge increased spending and tax cuts if re-elected, in contrast to the wave of fiscal austerity sweeping much of the EU.
But Mr Borg said the priority would be returning the budget to surplus "to defend Sweden against new threats".

1 kommentar:

Anonym sa...

Konstaterar att jag ännu inte fått något gensvar, varken via mail eller denna hemsida, men jag prövar igen...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?