torsdag 26 augusti 2010

Viktiga och pikanta nyheter från arbetsmarknaden.

I dag har Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerat mandatperiodens sista arbetskraftsundersökning (AKU). Den avser juli 2010. Nedan följer en kort analys, som också innehåller jämförelser med läget i juli 2006, dvs. sista AKU:n före valet 2006. Först dock en pikant observation.

Socialdemokraterna hänger inte med i uppgången på arbetsmarknaden!
På Socialdemokraternas valaffischer står det "466 000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in". Men i juli 2010 var det inte fler än 415 000 arbetslösa som kunde rycka in. Sedan affischerna färdigställts har det alltså redan blivit 51 000 färre arbetslösa.

Fler sysselsatta under mandatperioden!
I juli 2010 var 96 000 personer fler personer sysselsatta jämfört med i juli 2006.


Störst sysselsättningsökning bland utrikes födda under mandatperioden!
Sett över mandatperioden är det - i strid med den konventionella visdomen - framför allt bland de utrikes födda som sysselsättningen har ökat. I juli 2010 var det 85 000fler utrikes födda personer som var sysselsatta jämfört med i juli 2006. Antalet arbetslösa utrikes födda har dock samtidigt ökat (med 62 000 personer), beroende på att antalet utrikes födda i befolkningen har ökat med 174 000 personer under mandatperioden.

Arbetslösheten faller!
Arbetslösheten föll från 8,7 till 8,5 mellan maj och juli 2010 (säsongrensade värden).


Ungdomsarbetslösheten faller!
Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög, men har sjunkit något jämfört med för ett år sedan. Den sjönk från 20,7 procent i juli 2009 till 19,7 procent i juli 2010 (rådata). Säsongsrensat ligger ungdomsarbetslösheten för juni och juli ca 5 procentenheter högre.

1 kommentar:

Anonym sa...

Konstaterar att jag ännu inte fått något gensvar, varken via mail eller denna hemsida, men jag prövar igen...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?