torsdag 12 augusti 2010

(S) påståenden om jobben och folkpartiets svar

Igår den 11/8 presenterade (S) ett antal påstående på DN-debatt samt vid en pressträff senare på dagen med riksdagsledamöterna Sven-Erik Österberg och Thomas Bodström. Påståendena granskas här.

Påstående: Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i andra EU-länder.

Svar: Arbetslösheten steg relativt fort i Sverige under krisens inledningsskede, men Sveriges arbetslöshet har hela tiden varit lägre än genomsnittet för EU. Den svenska arbetslösheten har nu också vänt ner snabbare än i andra länder, där arbetslösheten i de flesta fall inte har börjat minska ännu. Sverige ser därför ut att komma bättre ur krisen än de flesta andra jämförbara EU-länder när det gäller arbetslöshet.


Påstående: Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit ca 100 000 fler.

Svar: I juni var det 67 000 fler arbetslösa jämfört med i juni 2006. Samtidigt var det ca 110 000 fler personer som var sysselsatta i juni 2010 jämfört med juni 2006.

Det är alltså fler som har jobb idag än före valet 2006. Att antalet arbetslösa ändå ökat beror bland annat på att fler valt att söka sig ut på arbetsmarknaden när det blivit mer lönsamt att arbeta och nu när konjunkturen vänt.


Påstående: Sysselsättningen har minskat med 1,6 procentenheter, vilket motsvarar 100 000 färre jobb.

Svar: S väljer att jämföra sysselsättningen i oktober 2006 med juni 2010. Om man istället jämför juni 2006 med juni 2010 - för att undvika snedvridande säsongeffekter - har sysselsättningsgraden endast minskat med 1,1 procent. Sett till antalet personer har sysselsättningen under samma period ökat med 110 000 personer, och inte minskat som S vill ge sken av.


Påstående: Under det senaste året har antalet anställda i välfärden blivit ca 25 000 färre - oavsett driftsform.

Svar: Det stämmer inte. Enligt SCB:s AKU-undersökning var det i juni 2010 ca 5000 fler personer som var statligt och kommunalt anställda jämfört med i juni 2009. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare sagt att antalet anställda i den kommunala verksamheten har minskat. Men när man tar hänsyn till att antalet sjukskrivna samtidigt har minskat (och antalet sjukvikarier därför också minskat), och att fler valt att gå upp i arbetstid (vilket gör att antalet anställda som behövs blir mindre) går det inte att konstatera att antalet arbetade timmar i kommunal sektor skulle ha minskat, snarare tvärtom.


Påstående: Regeringen har skurit ner i välfärden och istället sänkt skatten för de rika.

Svar: Nej, det stämmer inte. Regeringen har klarat av att freda välfärden, samtidigt som statsfinanserna är Europas starkaste. Dessutom har regeringen samtidigt klarat av att sänka skatterna så att särskilt låg- och medelinkomsttagare har fått stora skattelättnader procentuellt sett.


Påstående: Ungdomsarbetslösheten har stigit och bitit sig fast. Ungdomsarbetslösheten är nu uppåt 30 procent.

Svar: Ungdomsarbetslösheten har länge varit högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är oacceptabelt. Att ungdomsarbetslösheten har ökat under krisen är oroande, men inte särskilt förvånande med tanke på krisens omfattning. Ungdomsarbetslösheten låg i juni 2010 på 25 procent, med säsongsrensade värden. Det är jämfört med t ex 2005 inte en anmärkningsvärt hög siffra, även om den självklart är alldeles för hög.

Dessutom har antalet av de unga arbetslösa som samtidigt är heltidsstudenter ökat. I maj 2010 var det 20 000 fler ungdomar som var heltidsstudenter och sökte arbete jämfört med i maj 2006. Det visar att många unga satsat på att utbilda sig när arbetsmarknaden varit svagare, vilket förbättrar deras chanser att få jobb nu när konjunkturen vänder.

Utan säsongsrensning låg ungdomsarbetslösheten i juni på 30 procent, vilket är den siffra som S väljer att lyfta fram. S presenterar dock inte själv några trovärdiga åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten.

Kort och kärnfullt: Vägen framåt är en gymnasieskola som inte slår ut elever, samt lärlingssystem.

Påstående: Det saknas arbetssökande med rätt kompetens. Regeringen underlåter att göra tillräckliga investeringar i utbildning.

Svar: Regeringen har kraftigt byggt ut de praktiska utbildningarna inom det regionala utbildningsväsendet. S lyfter fram att det är färre som får praktiska arbetsmarknadsutbildningar idag, men bortser från att yrkesvux, yrkeshögskolor och lärlingsprogram har byggts ut under mandatperioden. Dessutom har Alliansen gjort stora satsningar på högskolan, med ett ökat antal platser.


Påstående: Sysselsättningen har fallit mer i Sverige än genomsnittet i Europa.

Svar: Det stämmer inte. Jämför man antalet sysselsatta under det första kvartalet 2006 och det första kvartalet 2010 hade Sverige en snabbare ökningstakt i sysselsättningen än genomsnittet i EU (Sverige med 3 procent fler sysselsatta 2010, jämfört med genomsnittet på 1,5 procent).

2009 hade Sverige den högsta sysselsättningen av alla EU-länder näst efter Danmark och Holland. I åldern 15-64 år låg sysselsättningsgraden i Sverige på 72,2 procent, jämfört med EU-snittet på 64,6 procent.


Påstående: Obligatorisk a-kassa straffbeskattar arbetare

Svar: Exakt hur en framtida allmän arbetslöshetsförsäkring kan komma att utformas har Alliansen inte utrett ännu och ännu mindre beslutat om. Frågan ska utredas närmare kommande år.

Dessutom låter S bli att berätta att alla som betalar skatt redan idag är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller även dem som inte själva omfattas av försäkringen. S vill minska a-kasseavgiften som den enskilde betalar och istället göra så att skattebetalarna (inklusive de som inte själva täcks av någon försäkring) ska betala en större del. Det är inte något särskilt rättvist system. Det är då bättre att alla är med och både får fördelarna och betalar för systemet.


Påstående: Regeringens senaste prognos visar att det dröjer till 2013 innan arbetslösheten är tillbaka på 2006 års nivå. Det innebär minst sju år av jobbstopp.

Svar: Arbetslösheten har nu börjat sjunka rejält i Sverige, från 9 procent i april till 8,1 procent i juni (säsongsrensat). I övriga Europa ligger i stället arbetslösheten fast på i genomsnitt tio procent. EU-kommissionens prognos är också att arbetslösheten för EU som genomsnitt kommer att ligga kvar runt 10 procent även under 2011. För Sverige är däremot prognosen att arbetslösheten kommer att fortsätta att minska under 2011. Det går därför inte alls att tala om ett jobbstopp i Sverige. Jobben blir fler och arbetslösheten sjunker nu.

3 kommentarer:

Knapsu sa...

"Att antalet arbetslösa ändå ökat beror bland annat på att fler valt att söka sig ut på arbetsmarknaden när det blivit mer lönsamt att arbeta"

Se där, skattesänkningar minskar alltså inte arbetslösheten utan ökar den istället!

Anonym sa...

Vore kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?

Anonym sa...

Resultatet av alliansens jobbpolitik.

På SCB:s hemsida ”Befolkning efter arbetskraftstillhörighet från och med 2005” och med EU:s definitioner på arbetskraftsstatistik fås följande förändringar under tiden juni 2006 till juni 2010 för Sverige:

- befolkningen mellan 15 och 74 år ökade med 286700.
- antalet sysselsatta ökade med 113300.
- arbetslösheten ökade från 8,5 % till 9,5 %.
- sysselsättningsgraden minskade från 67,5 % till 66,4 %.