fredag 13 augusti 2010

LO:s finansiering av socialdemokraterna. LO stat i staten.

Pengarna och gratis arbetskraft.
LO:s stöd till socialdemokraterna är minst 630 milj. kr. LO ger drygt 60 milj. kr till partiet och därtill 24 milj. kr "i egen budget" för LO-aktiviteter som ska ge socialdemokraterna valseger. Stödet från LO i pengar är därmed säkert ca 90 milj. kr. Därtill kommer värdet av LO-anställdas och LO-förtroendevaldas 'gratis arbetskraft' ställd till socialdemokraternas förfogande för valseger, och den resursöverföringen kan uppskattas till ca 550 milj. kr. Summa summarum minst 630 milj. kr.


Europarådets kritik av svenska hemlighetsmakeriet.
Offentlighetsprincipen tillämpas inte i fråga om bidrag till svenska politiska partier trots att stora partibidrag är en klassisk grogrund för korruption och skadad legitimitet för det demokratiska systemet. Hemlighetsmakeri står i strid med principer och praktik beträffande svensk öppenhet i andra sammanhang. Det nya år 2010 är att kritik mot Sverige på dessa punkter nu framförs med stor kraft och utförlighet av Europarådet i sju punkter.


Om detta har jag skrivit i en rapport som nu publiceras. Länk: http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_11985/scope_0/ImageVaultHandler.aspx och gjort en you tube-film: http://www.folkpartiet.se/

Inför lag om öppenhet och redovisning för demokratins skull.
Inför offentlighet genom rättslig reglering och tag Europarådets hårda kritik på allvar. Den bör leda till åtgärder av det slag som rådet föreslår. En rättslig reglering bör införas i Sverige, liknande den som finns i våra nordiska grannländer.


Socialdemokraterna får mindre än 50% av LO-rösterna i valet?
Socialdemokraterna riskerar för första gången i sin historia i valet 2010 att få mindre än 50 procent av LO-medlemmarnas röster. Det skulle göra det demokratiskt omöjligt för LO att med någon legitimitet stödja (bara) ett visst parti, när majoriteten av medlemmarna stödjer andra partier. Antingen får LO lösgöra sig från socialdemokraterna om röstetalet inom LO blir mindre än 50 procent, eller börja ge bidrag även till MP och V och andra partier.

LO blir åter stat i staten vid rödgrön valseger.
LO får vid en rödgrön valseger tillbaka sin ställning som stat i staten. En rödgrön regering och riksdag förskjuter balansen mellan parterna på arbetsmarknaden genom de utlovade regeländringarna. De medför fler LO-medlemmar och därmed större förhandlingsstyrka för LO som organisation. Därtill kommer att oppositionen lovar att gynna fackliga medlemmar med tillsvidareanställningar på bl. a visstidsanställdas bekostnad. Se även LO:s egen länk http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/86EF5E012DB24F89C125777E00297952


Vem finansierar Sverigedemokraterna?
Fokus i debatten ligger ofta på riksdagspartierna, men det är kanske ännu mer otillfredsställande att finansieringen av Sverigedemokraterna är okänd. Detta förhållande är en obehaglig bieffekt av de stora partiernas ovilja till öppenhet och motstånd mot lagfäst rättslig reglering.

7 kommentarer:

Knapsu sa...

Vem finansierar Moderaterna?

Och hur mycket är allt "gratisarbete" från borgerliga medier och Svenskt Näringsliv med alla dess tankesmedjor värt?

Summa summarum kanske 1 miljard?

LO:s stöd har alltid varit öppet redovisat, medan Moderaterna vägrar visa var pengarna kommer ifrån. Varför? Vad är det de vill dölja?

Vadan Moderaternas ovilja till öppenhet och motstånd mot lagfäst rättslig reglering?

Anonym sa...

Vore kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?

Nemokrati sa...

Enligt vad jag lyckats inhämta så stöds ju Alliansen av mycket kapitalstarka krafter. Valkampen är därför minst sagt ojämn.C har 68 miljoner i valbudget, S har 70, SD har mer i valbudget än V, MP och KD sammanlagt och Moderaterna ja, de har ju hela Timbrosfären som stöd, föreningen Tornet, SAF osv med alla sina tankesmedjor och näringslivsfinansierade opinionsbildare - el. "Familjen" som den enligt nätet kallas. Alliansen dominerar dessutom media - SVD, DN, GP, Kvällsposten, Expressen, är alla borgerliga tidningar. S har inte en enda nationell morgontidning. Och A-pressen är utsåld. Se gärna http://komigenuva.wordpress.com

samt även en sida jag hittade på nätet om den "Blå listan" http://www.jurosam.net/cfr.html

Man kan även ta del av bloggen M-partistatens och Arbetarrörelsens tankesmedjas granskningar för att få en bild av delar av den s k "Familjen" - se rapport "Makten över debatten" http://www.slideshare.net/mpartistaten/rapporten-makten-ver-debatten.

Samt tidningen ETC nyliga artikel
http://etc.se/31328/hoegerns-ekokammare-vrider-debatten/

Själv har jag skrivit en bloggpost "Demokratiutredningen och partifinansiering i omutliga Sverige"
http://komigenuva.wordpress.com/2009/08/07/demokratiutredningen-och-partifinansiering-i-omutliga-sverige/

Nemokrati sa...

Enligt rapporten "Makten över debatten" s 30 förfogar SAF över fem gånger mer kapital än LO, bådas organisation på riksplanet har till uppgift att bilda opinion, men som sagt resurserna är ojämnt fördelade.

Nemokrati sa...

Korrigering: 65 miljoner skulle det vara - som Centern har i valbudget - att jämföra med S 70 miljoner - nästan lika mycket.

Unknown sa...

"LO stat i staten"?

Oj... ungefär som era tankesmedjor och ledarredaktioner? Ingen har någonsin kallat facket för fjärde statsmakt vad jag vet.

Verkar som om den gode greven har lite att svara för om han nu har mål i mun.

Peter von Fábry-Eichner sa...

Det är en stor skillnad på tankesmedjor/personer/företag, som anser att de vill stödja en politik de gillar, från ett fackförbund som "organisationsansluter" hela förbundet till (s).
Visserligen blir du inte personligen längre medlem i (s) men dina pengar används för att stödja en politik du inte röstar på. Däremot är det för mig stötande att LO ger miljonsummor till (s) då endast 43% i LO:s egna undersökningar anser att LO bör öka eller bevara bidragen till (s) på befintlig nivå. Sopa rent framför egen dörr!

Du har svårt att "rösta med fötterna" dvs gå ur facket, därför att det genomkorporativistiska samhället av i dag förutsätter fackligt medlemskap i arbetslivet.

Visst, du kan ta upp ett förslag på t.ex. Elektrikerförbundets medlemsstämma om att ej bidra till (s), men då måste Du i praktiken avslöja din valhemlighet, vilket inte kan vara ett rimligt krav på en medborgare. Samma anledning tycker jag att det finns att behålla möjligheten till hemligt bidrag till de politiska partierna.
Att tvinga folk att avslöja till vilka partier/hur mycket de skänker är ungefär lika odemokratiskt som det tidigare regeln (s) & LO "under galgen" tvingades backa ifrån, nämligen att man var tvungen att reservera sig mot att bli personligen tvångsansluten till (s) då man gick med i LO. Därför förvånar inte denna kampanj.

Heder åt San Marino, Schweiz och Malta - och Sverige i denna fråga. Alla de som månar om individens rättigheter att inte övervakas t.ex. på internet har nu av någon anledning dragit sig tillbaks bakom panelerna...

Många vänder sig emot att företag stödjer ett eller annat politiskt parti. Notera att dessa partistöd vanligtvis tas från vinsten, när väl löner är betalda.
Jag anser att en företagsägare har rätt att stödja ett politiskt parti - också här utan att bli offentlig.

Coca Cola kanske inte vill gå ut offentligt med att de t.ex. stöder Lars Ohly; åtminstone jag skulle för all framtid förlora smaken för den bruna, stickiga drycken...